4G KAUGKÜTE

4. põlvkonna (4G) kaugküttesüsteemi komponente võib iseloomustada järgmiselt:

Tootmine – kasutatakse põletamist mittevajavaid energiaallikaid nagu päikeseenergia ja geotermaalenergia. Järgmise energiaallikana tuleks kasutada jäätmete põletamist koostootmisjaamas ning seejärel biomassil töötavaid koostootmisjaamu ja viimase võimalusena fossiilkütuseid;

Võrk – nii väike soojuskadu kui võimalik. Selle saavutamiseks tuleb kasutada torude isolatsiooniks parimat olemasolevat tehnoloogiat, arvutada optimaalsed torude mõõtmed ning need korrektselt paigutada. Soojuskandja pealevoolu temperatuur peab olema vahemikus 55-60°C ning tagasivoolu temperatuur umbes 20-25°C tagamaks väiksed kaod;

Tarbija – suudab kasutada madala temperatuuriga soojusallikat; kasutab ära maksimaalse soojuspotentsiaali; on kindlalt määratletud koormusgraafik.