Asukoht
1

MINU TARBIMINE

Aastane kaugkütte tarbimine

Aastane

Tänane

Energia/Kogus

Kaugküte

Lokaalküte

4G Kaugküte

Puiduhake

Maagaas

Põlevkiviõli

Olmeprügi

Päike

Turvas

Kerge kütteõli

Biogaas

Jääksoojus

Halupuu

Pelletid

Biomass

Põlevkivi

Heitmed

Koduleht