Asukoht

MINU TARBIMINE

Aastane kaugkütte tarbimine

Tarbimine teada

Mitte teada

Aastane kaugkütte tarbimine

Sisesta andmed

kWh/
aastas

Soe vesi

Kasutan sooja tarbevett kaugküttest

ELAMISPIND

Pindala

Köetav pindala

Soe vesi

Kasutan sooja tarbevett kaugküttest

Energiatõhusus

Prognoositav kaugkütte Tarbimine

9800 kWh/ aastas

31 kWh/ täna

SOOJUSTOOTMINE