Asukoht

MINU TARBIMINE

Aastane kaugkütte tarbimine

Tarbimine teada

Mitte teada

Aastane kaugkütte tarbimine

Soe vesi

ELAMISPIND

Pindala

Soe vesi

Energiatõhusus

Prognoositav kaugkütte Tarbimine

9800 kWh/ aastas

31 kWh/ täna

SOOJUSTOOTMINE